www.lokaalmotief.nl /werkverkeer Marcel Imthorn is een kunstenaar en ontwerper die woont en werkt in Groningen. Zijn werk moet zowel passen in de plaats als tijd waar ze voor bedoeld is. Hij zoekt de grenzen op tussen kunst en ontwerp. Werk reduceert hij tot de kern. In 2020 heeft hij Stichting Lokaal Motief opgericht en een …